Prezentare

Parcul Natural Balta Mică a Brăilei (PN-BmB) este situat în Sud – Estul României și ocupă un segment de 62 de km din Cursul Inferior al Dunării, între podul rutier Giurgeni-Vadu Oii (km 237, pe Dunăre, în amonte) și municipiul Brăila (km 175 în aval).

PN-BmB este o Zonă umedă de importanță internațională declarată în iunie 2001 (ocupă pozitia 1074 pe lista Conventiei Ramsar) și din anul 2008 a primit statutul de Sit Natura 2000 atât ca Sit de importanță comunitară cât și ca Arie specială de protecție avifaunistică.

PN-BmB conservă pe o suprafață de 241 km2 ultimele complexe de ecosisteme acvatice și terestre în regim liber de inundație ce au rămas în urma îndiguirii bălților Brăilei și Ialomiței (fosta Deltă Interioară – 2.413 km2).

PN-BmB este format dintr-o salbă de 7 ostroave dunărene mari (cu suprafețe între 242 ha – ostrovul Harapu si 9.727 ha – ostrovul Insula Mică a Brăilei), separate de 7 brațe ale Dunării (hărțile 1 și 2 de la finalul broșurii) ce totalizează o lungime de 149 km curs de apă. Cele 7 ostroave mari sunt formate din 4.466 ha habitate acvatice (grupate în 52 de lacuri interioare cu suprafețe ce variază între 11 ha și 322 ha) și 10.709 ha habitate terestre.

Administratia Parcului Natural Balta Mica a Brailei

RNP Romsilva – Administratia Parcului Natural Balta Mica a Brailei R.A. este unitatea teritoriala subordonata Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva ce functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Padurilor, desfasurand printre altele, activitati orientate pe protectia biodiversitatii si stabilirea planului de management al parcului.

TURISM

Categoriile de turism ce se pot desfăsura în PN-BmB

Ecoturism

Ecoturism

Pescuit sportiv

Pescuit sportiv

Turism educațional

Turism educațional

Turism științific

Turism științific

„Dunărea, împreună cu bălţile ei şi cu întreaga zonă inundabilă constituie un tot organic, căci fluviul influenţează neîncetat în mod preponderent viaţa din bălţi şi bălţile, viaţa din fluviu.”

Grigore Antipa, 1912

Excursii în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei

Tarife: începând de la 50 lei/persoană
Durata excursiei: 2.5h
Grupuri de maxim 3 persoane: 200 lei/excursie

Rezervarea se face de la Centrul de vizitare situat pe Faleza Dunării (lângă Vas Mureș)

Home

Video