PROIECT Restaurarea complexului de ecosisteme acvatice și terestre din Ostrovul Fundu Mare (RE-F. Mare)

DOWNLOAD REZUMAT PROIECT REF-MARE

PROIECT:  Restaurarea complexului de ecosisteme acvatice și terestre din Ostrovul Fundu Mare (RE-F. Mare)

 

TITLUL PROIECT:  Restaurarea complexului de ecosisteme acvatice și terestre din ostrovul Fundu Mare (RE-F. Mare)

Obiectivul general al proiectului: Restaurarea complexului de ecosisteme acvatice și terestre din ostrovul Fundu Mare, parte a sitului Ramsar 1074 ”Balta Mică a Brăilei”

 

Obiectivele specifice:

  1. Colectarea datelor din teren, prin măsurători fără intervenție intrinsecă umană (cu UAV‑uri și USV‑uri), necesare modelării și proiectării lucrărilor de reabilitare hidrologică
  2. Proiectarea modelelor de reabilitare hidrologică pornind de la măsurătorile și monitorizările obținute pe baza datelor colectate cu ajutorul UAV‑urilor și USV‑urilor
  3. Modelarea măsurilor de reabilitare hidrologică și impactul acestor măsuri asupra proceselor aluviale și biologice. Selectarea soluției optime de restaurare – realizat
  4. Realizarea proiectului hidrotehnic conform soluției finale alese
  5. Lucrări parțiale de reabilitare hidrologică a ostrovului Fundu Mare, în limita bugetului disponibil, fundamentate prin proiectul hidrotehnic
  6. Diseminarea rezultatelor proiectului pe 3 direcții
  7. Urmărirea în continuare a rezultatelor proiectului prin folosirea pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului a bazei de la Chiscani

 

Valoarea proiectului: 1.700.000 euro / 7.503.630 lei (curs valutar 1 euro / 4,2125 lei).

Perioadă efectivă de implementare: 19.05.2015 – 30.04.2017.