Anunt de intentie in vederea selectarii unui partener proiect pentru implementare proiect POIM Axa Prioritara 4

R.N.P. Romsilva-Administraţia Parcului Parcul Natural Balta Mică a Brăilei R.A.

ANUNŢ

RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA

cu sediul în Str. Golești nr. 29, Municipiul Brăila, Jud. Brăila

tel: 0239/611.837, fax: 0239/611.837

e-mail: parcbmb@gmail.com

Anunţă intenţia de selectare a unui/unor partener/parteneri, entitate/entităţi publică/publice sau privată/private în vederea elaborării Cererii de finanţare şi/sau implementarea unor activităţi în cadrul unui viitor proiect, cu finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM), Axa prioritară 4, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Activităţile a căror implementare se urmăreşte prin realizarea parteneriatului sunt următoarele:

  1. a) Elaborarea/contractarea elaborarii Cererii de finantare cu privire la POIM//4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate – Revizuirea Planului de management integrat pentru ariile naturale protejate Parcul Natural Balta Mică a Brăilei și siturile Natura2000 ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei și ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei;
  2. b) Implementarea activităților proiectului, în parteneriat cu RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA și cu celălalt partener (Universitatea Transilvania Brașov), respectiv:

– inventarierea, cartarea, evaluarea starii de conservare, identificarea ameninţarilor actuale şi potenţiale şi stabilirea masurilor de management în vederea menţinerii intr-o stare favorabila de conservare a speciilor de importanta comunitara pentru care a fost declarat Parcul Natural Balta Mică a Brăilei.

– inventarierea, cartarea, evaluarea starii de conservare, identificarea ameninţarilor actuale şi potenţiale şi stabilirea masurilor de management in vederea menţinerii intr-o stare favorabila de conservare a  habitatelor de importanta comunitara  pentru  care a fost desemnat Parcul Natural Balta Mică a Brăilei.

– elaborarea studiului socio-economic în vederea fundamentării revizuirii planului de management/masurile de conservare elaborate prin proiectul propus

– elaborarea hartilor mediului fizic si a altor documente specifice necesare revizuirii planului de management pentru Parcul Natural Balta Mică a Brăilei.

– Revizuirea  planului integrat de management pentru Parcul Natural Balta Mică a Brăilei.

  1. c) managementul proiectului

Depunerea ofertei pentru parteneriat se va face în plic sigilat până la data de 11.05.2020, ora 10, la registratura de la punctul de lucru de pe faleza Dunării, dana 10 , Municipiul Brăila, județul Brăila (ponton plutitor, Centru de Vizitare și Informare al PN-BmB).

Condiţiile de eligibilitate, criteriile de evaluare a ofertelor, precum şi activităţile propuse şi detalierea modului de implementare a acestora sunt anexate prezentului anunţ.

Link descarcare : Anunt selectie partener