Informatii de mediu

Ghidul are scopul de a explicita prevederile Convenției Aarhus, într-o manieră accesibilă, în redactarea acestuia
fiind folosit un limbaj adaptat înțelegerii publicului larg. De asemenea, ghidul integrează prevederile legislației
naționale care transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/4/CE din 28 ianuarie 2003
privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi abrogarea Directivei Consiliului 90/313/CEE, precum
și alte dispoziții interne conexe cu acest subiect.
Mai multe informatii putei gasi aici:    ghidmed