Anunt privind etapa incadrare APM Brăila

ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BALTA MICĂ A BRĂILEI R.A  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Dezvoltarea potențialului turistic din Balta Mică a Brăilei prin amenajarea a 2 trasee turistice pe apă”, propus a fi amplasat în Jud. Brăila, com. Chiscani, Insula Fundu Mare: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din Mun. Brăila, Bd. Independenței nr.16, Bloc B5 , de luni până vinery , între orele 9,00 – 13,00, precum și la adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafaturi acte reglementare.

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

https://bmb.ro/wp-content/uploads/2021/09/SKM_224e21092417100.pdf