Proiect POS Mediu

Titlu proiect: Managementul capitalului natural din Balta Mică a Brăilei prin abordare integrată, evaluare și conștientizare

Proiectul va fi implementat în :

 • Regiunea : 2 Sud-Est
 • Judeţul : Brăila
 • Localitățile : Brăila, Mărașu, Berteștii de Jos, Stăncuța, Tufești, Gropeni, Tichilești și Chiscani

Data estimată de începere:  1 februarie 2011

Data finalizare:  30 aprilie 2016

Valoare totală proiect: 12.741.650,75 / 3.041.705  Lei /Euro 1

Valoare eligibilă proiect: 10.439.645,32 / 2.470.045  Lei/Euro 1

Contribuţia financiară Comunitară solicitată: 8.351.716,26 / 1.976.036  Lei/Euro

Titlul proiectului : Managementul capitalului natural din Balta Mică a Brăilei prin abordare integrată, evaluare si constientizare  (mng.PN-BmB)

Solicitantul : Administratia Parcului Natural ”Balta Mică a Brăilei” R.A. (Ad.PN-BmB)

Valoarea totală a proiectului : 12.741.650,73 Lei / 3.041.705 Euro[1];

Localizarea proiectului : PN-BmB, Sit N.2000 : ROSPA005 si ROSCI006, Regiunea de Dezvoltare S-E, judetul Brăila, pe teritoriul administrat de comunele : Mărasu, Bertestii de Jos, Stăncuta, Gropeni si Chiscani.

Obiectivele proiectului :

 • Îmbunătătirea managementului PN-BmB în contextul instituirii statutului de SCI şi SPA pentru această arie naturală protejată si cresterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei Natura 2000;
 • Cresterea magnitudinii biodivesitătii PN-BmB după modelul complexelor de ecosisteme acvatice si terestre existente înainte de îndiguirile din deceniul 6 si îmbunătătirea serviciilor oferite de ecosisteme;
 • Îmbunătăţirea percepţiei în rândul celor 4 grupuri ţintă – comunitătile locale, elevi, vizitatori, utilizatori de resurse si servicii oferite de ecosistemele din parc – despre valoarea patrimoniului natural din PN-BmB;

Activităţile proiectului :

A.1)  Revizuirea editiei a II-a a Planului de management al PN-BmB în contextul atribuirii statutului de SCI si SPA:

A.1.a) Elaborarea studiului speciilor de avifaună de interes comunitar, cartarea GIS a distributiilor, măsuri de management propuse ;

A.1.b) Elaborarea studiului speciilor de ihtiofaună de interes comunitar, cartarea GIS a distributiilor, măsuri de management propuse ;

A.1.c) Elaborarea studiului speciilor de reptile si amfibieni de interes comunitar,  cartarea GIS a distributiilor, măsuri de management propuse ;

A.1.d) Elaborarea studiului speciilor de nevertebrate terestre, cartarea GIS a distributiilor, măsuri de management propuse ;

A.1.e) Elaborarea studiului speciilor de nevertebrate acvatice, cartarea GIS a distributiilor, măsuri de management propuse;

A.1.f) Elaborarea studiului habitatelor terestre de interes comunitar, cartarea GIS a statiunilor forestiere si a pajistilor, măsuri de management propuse ;

A.1.g) Elaborarea studiului habitatelor acvatice de interes comunitar, cartarea GIS a habitatelor, măsuri de management propuse ;

A.1.h) Elaborarea studiului relatiilor ecologice în cadrul complexelor de ecosisteme acvatice, terestre si de ecoton, măsuri de management integrat propuse ;

A.1.i) Stabilirea măsurilor integrate de conservare si management stabilite în baza studiilor prevăzute la punctele A.1.a) … A.1.h). care vor contribui la completarea si revizuirea Planului de management al PN-BmB..

 

A.2)  Studii si proiecte tehnice premergătoare realizării infrastructurii de vizitare:

A.2.a) Realizarea studiului de fezabilitate pentru infrastructura de vizitare a PN-BmB;

A.2.b) Întocmirea proiectului tehnic naval pentru infrastructura de vizitare plutitoare;

A.2.c) Întocmirea proiectului tehnic de constructii pentru infrastructura de vizitare terestră;

 1. Realizarea infrastructurii de vizitare în PN-BmB :

 

B.1)    Realizarea unui Centru de Vizitare si Comunicare plutitor si itinerant si a 4 observatoare plutitoare pentru coloniile de păsări;

B.2)  Construirea a 6 turnuri de observare a avifaunei, realizarea si amplasarea a 16 panouri mari de atentionare a navigatorilor pe Dunăre si a 46 de panouri mici de informare si atentionare;

 

C&D Reconstructia ecologică a fostei păduri aluviale pe 210 ha (habitatele de interes comunitar 91E0 si 92A0) :

C&D.1)   Conservarea in situ  a genofondului si ecofondului forestier natural existent în formă diseminată în PN-BmB;

C&D.2)   Repicarea prin plantare a varietătilor si ecotipurilor locale obtinute la punctul C&D.1. pe terenurile eliberate de ligniculturile plopicole clonale, după modelul zăvoiului natural Begu;

C&D3)  Achizitia de servicii de consultanta pentru intocmirea documentatiei de atribuire pentru activitătile C&D.1 si C&D.2

 1. Constientizarea, informarea si consultarea celor 4 grupuri tintă (comunităti locale, elevi, vizitatori si utilizatorii de servicii si resurse oferite de capitalul natural din PN-BmB):

 

E.1)  Organizarea unei deplasări itinerante a centrului de vizitare si comunicare plutitor la toate cele 23 de comunităti rurale riverane PN-BmB:

  E.1.a) Organizarea si desfăsurarea unei deplasări itinerante a Centrului de vizitare si comunicare plutitor în vederea informării si constientizării comunitătilor locale asupra valorii ROSCI006 si ROSPA005;

  E.1.b) Consultarea publică aferentă elaborării si aprobării măsurilor de management care vor sta la baza revizuirii Planului de management al PN-BmB prin organizarea si desfăsurarea a două deplasări itinerante .

E.2)  Constientizarea celor 4 grupuri tintă prin realizarea si diseminarea unui pachet de informare si constientizare a ROSPA005 si ROSCI006 ;

 • E.2.a) Un film documentar de promovare a speciilor si habitatelor prioritare : „Ecosistemul Chiriloiaia – minunea verde de lângă Brăila”
 • E.2.b) Realizarea de materiale de informare si constientizare

E.3) Evaluarea nivelului de creştere a gradului de constientizare  a fiecărui grup tintă fată de capitalul natural din PN-BmB

E.4) Realizarea publicitătii aferente proiectului.

 1. Cresterea capacitătii institutionale a Administratiei PN-BmB:

 

F.1) Îmbunătătirea si completarea Bazei de date unitare a PN-BmB ;

 1. Activităti de management al proiectului

    

MP.1 Derularea activitătilor specifice managementului proiectului

MP.2 Audit independent pentru proiect

MP.3 Elaborarea de rapoarte

 

Rezultatele aşteptate (cuantificate) :

Pentru categoriile de obiective A. si C&D. : 

 • creşterea indicilor de biodiversitate cu 15% : ind. de diversitate Shannon-Wiener (H’) ; ind. Pielou  (E) ; ind. de diversitate Gleson (d) şi scăderea indicilor de competitie cu 10% : ind. Green (GR) ; ind.Glover (GL) si ind. Schutz (SH).

Pentru categoria de obiective E:

 • evaluări ale gradului de conştientizare realizat prin studii sociologice realizate pe cele 4 grupuri ţintă (comunităţi locale, elevi, utilizatori de resurse naturale si vizitatori) prin intermediul indicilor utilizati în cercetarea sociologică empirică : indicele opiniei majoritare a lui Hofstӓtter (H) si indicatorii de analiză a continutului cercetării : indicele de evaluare a atitudinii Osgood  (O) si indicele Mayntz (T).
 • Rezultatul constientizării poate fi demonstrat si prin cresterea numărului de vizitatori sau prin scăderea numărului de acte de contraventie si infractiune.

[1] Valorile în Euro vor avea la bază cursul BNR din data de 1 a lunii în care a fost depus proiectul.