Anunț angajare specialist in domeniul educației ecologice etapa I

        RNP ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BALTA MICĂ A BRĂILEI R.A., cu sediul în str. Golești, nr.29, loc. Brăila, jud. Brăila, organizează în ziua de 31.05.2022, ora 10:00, la sediul/punctul de lucru al RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Balta Mică  din Brăila, Faleza Dunării, Dana 10, examen/concurs pentru  ocuparea unui post  de Specialist în domeniul educației ecologice, Contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

       Examenul/concursul se va desfășura în conformitate cu punctul 3 din Anexa nr. 9 la Contractul Colectiv de Muncă 2021-2023 în vigoare, etapa I-promovare.

Înscrierea candidaților se face prin depunerea dosarelor, în conformitate cu dispozițiile pct. 8 ale Anexei 9 la CCM în vigoare, la sediul/punctul de lucru al RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Balta Mică  din Brăila, Faleza Dunării, Dana 10 până cel târziu în data de 27.05.2022, ora 10:00.

Documentatia necesara o puteti descarca aici