GDPR

Politica Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei RA privind asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter

gdpr

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

GDPR - (UE) 679-2016-1