Proiecte PnBMB

Proiect:  ”Protejarea Gastei cu gât roșu (Branta ruficollis)”

 1. Titlul: Protejarea speciei gasca cu gat rosu , Branta ruficollis, pe ruta de migratie.
 2. Promotor de proiect: Societatea Bulgara pentru Protectia Pasarilor.
 3. Parteneri: Societatea Ornitologica Romana (Romania)
 • Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania (Romania)
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor România
 • Parcul Natural Tuzlovski (Ucraina)
 • Rezervatia Naturala – Pamantul Negru -Kalmikya(Rusia)
 •  Grupul de lucru pentru gaste si rate din nordul Eurasiei (Rusia)
 •  Asociatia pentru conservarea biodiversitatii din Kazakstan (Kazakstan)
 1. Aria geografica de aplicare in România:
 •  ROSPA0031 Delta Dunarii Razim Sinoe
 • ROSPA0004 Balta Alba-Amara-Jirlau
 • ROSPA0051 Iezarul Calarasi
 • ROSPA0059 Lacul Strachina
 • ROSPA0111Bertesti de sus-Gura Ialomitei
 • Parcul Natural Balta Mica a Brailei (ROSPA0005, ROSCI0006)
 1. Principalele activitati ale aplicatiei:
 • Monitorizarea gastelor prin instalarea transmitatoarelor satelitare;
 • Evaluarea presiunii exercitata de vanatoare si identificarea amenintarilor in zonele cheie pentru specie;
 • Crearea unor zone sigure de innoptare pentru specie in Kazakstan si Romania;
 • Reducerea deranjului produs de braconaj prin patrulari.
 1. Bugetul propus pentru Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei (PN-BmB) ca partener in proiect are urmatoarea structura:
 • Cheltuieli cu personalul: 025 Euro – reprezentând 100% cofinantare a partererului PN-BmB;
 • Cheltuieli de transport: 190 Euro – finantare Life, asigura cheltuiala cu carburantul pentru ambarcațiuni si un autoturism ce va fi achiziționat tot în cadrul proiectului, precum și cheltuielile de subsistence – diurnă, etc.-;
 • Cheltuieli cu asistență externă (activități ce vor fi realizate de terți prin atribuire contracte de achiziție publică): 140Euro– finantare Life, asigura finantarea a doua tipuri de activitati :

1) 11.140 Euro pentru repararea stavilarelor Chirchinețu si Milea in scopul limitarii accesului oamenilor la lacuri și reducerea fenomenului de braconaj cinegetic,

2) 6.000 Euro  pentru activitati de promovare a parcului și a proiectului.

Cheltuieli cu echipamente propuse a fi achizitionate de catre PN-BmB in cadrul aplicatiei ating valoarea de 100 Euro.Echipamentele constau in :

 • Autoturism 4*4 in valoare de 17.400 Euro – parțial finanțare LIFE, cofinanțare în valoare de 3.000 Euro
 • Ambarcatiune in valoare de 1.500 Euro,
 • Trei motoare de barca in valoare de 7.200 Euro
 • 1 GPS in valoare de 1.000 Euro.

Din intreaga suma de 27.100 Euro , cofinantarea reprezinta 3.000 Euro iar finantarea Life atinge valoarea de 24.100 Euro.

 • Cheltuieli cu alte costuri (other costs):000 Euro– finanțare LIFE, asigură mentenanața pentru echipamentele achiziționate anterior (autoturism și ambarcațiuni);
 • Costuri neprevazute (overhead): 6.541 Euro – finanțare LIFE, reprezintă un procent de 7% din cheltuielile eligibile destinat cheltuielilor ce nu au putut fi prevăzute inițial.

Total proiect: 99.996 Euro din care cofinanțare 25.025 Euro22.025 Euro constand in costuri de personal si 3.000 Euro cofinantare efectiva pentru echipamente.

7. Activitati ale Administratiei Parcului Natural Balta Mica a Brailei in cadrul Proiectului:

 • Achizitionarea echipamentelor.
 • Efectuarea in perioada noiembrie – martie pe o perioada de 5 ani a unor activitati de monitorizare și patrulare in vederea diminuarii presiunii antropice asupra speciei. Personalul implicat in cadrul acestei activitati va fi reprezentat de un numar de 3 rangeri si o persoana desemnata din centrala administratiei. Patrularile vor fi executate cu ambarcatiuni si cu autoturism 4*4.
 • Redactarea unor rapoarte de progres pentru activitatile realizate și a unor rapoarte financiare.
 • Repararea stavilarelor si a privalurilor Chirchinețu si Milea in vederea limitarii accesului in zona lacurilor in perioada noiembrie-martie și a limitării fenomenului de braconaj cinegetic.
 • Promovarea parcului, a proiectului si implicit a speciei prin realizarea unor materiale de info-publicitate (fluturasi cu prezentarea speciei în vederea conștientizăriipopulatiei locale și a vânătorilor, tricouri personalizate).

Titlu proiect:  Dezvoltarea potentialului turistic din Balta Mica a Brailei prin amenajarea a doua trasee turistice pe apa

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020

Durata: 24 luni

Valoare: 891.695,02 lei

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Amenajarea si întretinerea a 2 trasee turistice pe apa în ostrovul Fundu Mare, parte a Parcului Natural Balta Mica a Brailei, sit Ramsar si sit Natura2000 (ROSCI0006, ROSPA0005).
 2. Cresterea gradului de constientizare pentru vizitatori si elevi privind importanta conservarii ihtiofaunei si a habitatelor acvatice din zona, verigi importante în ecologia zonelor de lunca inundabila.

Activitățile proiectului:

 1. Amenajarea si întretinerea a doua trasee turistice pe apa prin activitati de decolmatare si eliminare vegetatie invaziva: activitati dedecolmatarea a zonelor afectate de depunerea sedimentelor si care în prezent nu permit accesul cu ambarcatiuni la o cota redusa a apelor, precum si activitati de îndepartare a vegetatiei invazive de pe luciul apei, care de asemenea fac imposibila deplasarea ambarcatiunilor cu motor.

Aceste activitati se vor realiza prin utilizarea unei ambarcatiuni tehnice ale carei caracteristici permit intrarea acesteia pe canal, decolmatarea pe o adâncime de pâna la 180 cm sub oglinda apei, acest aspect depinzând de asemenea si de cota Dunarii precum si îndepartarea vegetatiei invazive folosind accesoriile ambarcatiunii tehnice.

 1. Dezvoltarea capacitatii de turism educational: va consta în achizitionarea a 2 ambarcatiuni, una destinata transportului pe Dunare având o capacitate de max 12 pers. si a doua de dimensiuni mai reduse cu o capacitate de max 10 persoane destinata transportului pe lacurile interioare
 2. Constientizarea elevilor asupra potentialului conservativ al zonei prin desfasurarea de actiuni de turism educational pe cele doua trasee: va consta în realizarea a 20 de deplasari (4 deplasari/luna x 5 luni) în Zona Fundu Mare cu elevi din unitatile de învatamânt din zona pescareasca a Judetului Braila