Obiective turistice – Coridorul Ialomiței

Singura localitate din județul Prahova, limitrofă ariei protejate, unde se întâlnesc obiective turistice este Târgșorul Vechi. Din punct de vedere istoric, aici se pot găsi Muzeul sătesc în conacul Moruzzi, ruinele cetăţii lui Mircea cel Bătrân (1400), Mănăstirea Turnu (refacere 1997) cu biserică monument istoric, Mănăstirea Sf. Pantelimon cu biserică (1669-1672), ruinele unei biserici (sec. XVII), rezervaţia arheologică cu ruinele unei curţi voievodale şi a trei biserici: Biserica Veche, Biserica Domnească (1461, refacere 1670) şi Biserica Roşie (1570-1579)- ctitoria lui Neagoe Basarab.

Film Coridorul ialomitei

Film documentar realizat in cadrul Proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru siturile Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, ROSPA0152 Coridorul Ialomiței și rezervația naturală Pădurea Alexeni (III.2.)” 

https://www.youtube.com/watch?v=YLFWsgfIfVk&t=161s

 

Cetatea Mircea

Cetatea Mircea

Conacul Moruzzi

Conacul Moruzzi

Domeniul Manasia

Domeniul Manasia

Mănăstirea Turnu

Mănăstirea Turnu

Mănăstirea Turnu (2)

Mănăstirea Turnu (2)

Târgșoru Vechi - o cetate nouă a credinței

Târgșoru Vechi - o cetate nouă a credinței

În județul Ialomița, pe lângă obiectivele cu caracter istoric și turistic menționate în secțiunea Patrimoniu cultural, mai există și alte puncte și zone de interes turistic local, care sunt, urmează a fi sau pot fi incluse în strategiile și programele de dezvoltare a turismului la nivelul județului Ialomița. Aceste obiective fac parte din domeniul turismului cultural (situri arheologice, conace boierești și case de negustori, cruci de hotar sau comemorative), turismului religios (biserici, mănăstiri) sau agroturismului și turismului de agrement și pentru pescuit-vânătoare (cabane, păduri, lacuri).

Un obiectiv cu o importanță ridicată în domeniul agroturismulul îl reprezintă aria naturală protejată RONPA0850 Pădurea Alexeni, întinsă pe o suprafață de 37 de hectare. Aceasta reprezintă o arie naturală în arealul căreia vegetează câteva exemplareseculare de arbori (cu vârste și dimensiuni impresionante) de stejar (Quercus robur) desemnate ca monument al naturii.

Fascinant prin noblețea descoperită de îndată ce îi treci poarta, Domeniul Manasia își revendică gloria de altădată prin crearea cadrului perfect pentru experiențe sofisticate și memorabile, adaptate mediului social contemporan.

O bijuterie de patrimoniu unică în peisajul Bărăganului – inclusă în Ansamblul Conacului Hagianoff, se redeschide publicului larg și devine astfel primul monument istoric Clasa A, de importanță națională, restaurat integral în județul Ialomița. Domeniul include conacul boieresc, parcul de două hectare și crama de sub conac, monumente înnobilate de istoricul aristocratic al moșiei. Cu rădăcini la început de secol XVII, Domeniul Manasia așteaptă să fie redescoperit, la doar 50 de kilometri de București, în localitatea omonimă.