Anunț angajare post ranger

RNP ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BALTA MICĂ A BRĂILEI R.A., cu sediul în str. Golești, nr.29, loc. Brăila, jud. Brăila, organizează în ziua de 25.07.2022, ora 10:00, la sediul/punctul de lucru al RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Balta Mică  din Brăila, Faleza Dunării, Dana 10, examen/concurs extern pentru  ocuparea unui post de RANGER – COD COR 511315 (zona de competență în aria naturală protejată Coridorul Ialomiței),contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Examenul/concursul se va desfășura în conformitate cu punctul 4 din Anexa nr. 9 la Contractul Colectiv de Muncă 2021-2023 în vigoare, etapa II – concurs extern.

Înscrierea candidaților se face prin depunerea dosarelor, în conformitate cu dispozițiile pct.8 ale Anexei 9 la CCM în vigoare, la sediul/punctul de lucru al RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Balta Mică  din Brăila, Faleza Dunării, Dana 10 până cel târziu în data de 20.07.2022, ora 16:30. Documentele depuse după acest termen nu vor fi analizate de către comisia de examinare.

Download anunț angajare ranger